PRASONG.COM เล่าข่าว...จากประสบการณ์ > ข่าวเด่น > คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เอแบคยันEM Ballบำบัดน้ำเสียได้ผล ต้องทำ-ใช้อย่างถูกต้อง

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เอแบคยันEM Ballบำบัดน้ำเสียได้ผล ต้องทำ-ใช้อย่างถูกต้อง

เมื่อ: Saturday, November 5th, 2011 ไม่มีความคิดเห็น »
 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค)ได้ออกคําชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน กรณี EM Ballหรือ ก้อนจุลินทรีย์ดังนี้

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรโยนอีเอ็มบอลลงในน้ำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่?

ตามที่มีการนําเสนอข่าวสารว่าการใช้ EM Ball ไม่เกิดผลในการบําบัดน้ำเสียและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อมด้วยนั้น ทําให้ผู้มีจิตอาสาจํานวนมากเกิดความสับสนและกระทบต่อการระดมอาสาสมัครช่วยทํา EM Ball ในหลายแห่งรวมถึงคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม( ABAC Flood R – SA ) เร่งผลิต EM Ball ให้ได้จํานวน100,000 ลูก ภายใน 2-3 วันเพื่อนําไปช่วย เหลือพื้นที่ประสบภัยจังหวัดนนทบุรีในสัปดาห์หน้า

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงใคร่ขอชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ ผ่านสื่อมวลชน ดังนี้

1. การทํางานของ EM Ballมิใช่เป็นการบําบัดน้ำเสียโดยตรง แต่ใช้หลักการนําเอาจุลินทรีย์ชนิดดีมีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร( ของเสีย ซากพืชสัตว์ที่ไหลมากับน้ำ) จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำที่กําลังจะเน่าเสียหรือ ในน้ำเสีย สกัดกั้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย การใช้ EM Ballในที่น้ำเริ่ม จะเน่าเสียจะเห็นผลเร็วกว่าในน้ําที่เน่าเสียแล้ว

2. การผลิต EM Ball ที่จะช่วยปรับสภาพน้ำได้ต้องใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ

2.1 ใช้หัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์เข้มข้นชนิดดี มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มที่ใช้ หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ นํามาผสมให้เจือจางในอัตราพอเหมาะเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญ

2.2 เลือกใช้สูตรและ ส่วนผสมในการปั้นขึ้นรูปที่มีสารอาหารน้อยที่สุดเพียงประทังชีวิตของจุลินทรีย์ชนิดดีให้พออยู่ได้ก่อนการนําไปใช้ งาน เนื่องจากมีสูตรและส่วนผสมในการผลิตหลากหลายและมีความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ห้ามใช้สูตรที่มีส่วนผสมกากน้ําตาลหรือมูลสัตว์ซึ่งมีสารอาหารสําหรับจุลินทรีย์มากเกินไป

2.3 EM Ball ที่ทําเสร็จแล้วไม่สามารถนําไปใช้ได้ทันที ต้องผึ่งลมไว้เป็นเวลา 2-3 วัน ห้ามตากแดดเป็นอันขาด

3. การใช้งาน EM Ballที่เหมาะสมต้องนําไปใช้เฉพาะพื้นที่มีสภาพน้ำท่วมขังหรือน้ําไม่ค่อยไหลเวียนและต้องใช้ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

EM Ballขนาดลูกเทนนิส 1 ลูก ใช้ได้สําหรับน้ำท่วมขัง 4-5 ลบ.ม.โดยจะ ยังไม่เห็นผลต่อสภาพในทันทีเพราะ EM Ballจะค่อยๆ ปลดปล่อยจุลินทรีย์ออกมาทํางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลประมาณ 7 วัน หากเร่งใส่ EM Ball จนเกินจํานวนที่กําหนดจะทําให้มีสารอาหารหลงเหลือในน้ำมากเกินไปและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพน้ำได้ ทั้งนี้ EM Ball ที่ผลิตเสร็จแล้วต้องนําไปใช้ภายใน 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.วิยดา กุนทีกาญจน์ (ปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา University of California, Davis) โทร. 087-715-6699 e-mail:viykun@gmail.com หรือ ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 02-719-1515 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ-ภาพประกอบจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Tags: , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Popular Posts

เปิดกรุพระ“การุณ โหสกุล”หลวงพ่อดังเพียบ ปั้นราคาองค์เดียว 8 ล้าน
เปิดกรุพระ“การุณ โหสกุล”หลวงพ่อดังเพียบ ปั้นราคาองค์เดียว 8 ล้าน...
: ค้นความจริงปมเงินง... 0 comment(s) | 149496 view(s) | by admin | posted on August 1, 2012
ด่วน!ตรวจแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล3ระดับ โดยTeam Group
ด่วน!ตรวจแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล3ระดับ โดยTeam Group...
: พื้นที่เสี่ยงระดับ ... 3 comment(s) | 76532 view(s) | by admin | posted on October 12, 2011

Tags