Home » ข่าวเด่น, น้ำท่วม

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เอแบคยันEM Ballบำบัดน้ำเสียได้ผล ต้องทำ-ใช้อย่างถูกต้อง

Author by 5/11/11No Comments »
 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค)ได้ออกคําชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน กรณี EM Ballหรือ ก้อนจุลินทรีย์ดังนี้

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรโยนอีเอ็มบอลลงในน้ำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่?

ตามที่มีการนําเสนอข่าวสารว่าการใช้ EM Ball ไม่เกิดผลในการบําบัดน้ำเสียและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อมด้วยนั้น ทําให้ผู้มีจิตอาสาจํานวนมากเกิดความสับสนและกระทบต่อการระดมอาสาสมัครช่วยทํา EM Ball ในหลายแห่งรวมถึงคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งร่วมกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม( ABAC Flood R – SA ) เร่งผลิต EM Ball ให้ได้จํานวน100,000 ลูก ภายใน 2-3 วันเพื่อนําไปช่วย เหลือพื้นที่ประสบภัยจังหวัดนนทบุรีในสัปดาห์หน้า

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงใคร่ขอชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ ผ่านสื่อมวลชน ดังนี้

1. การทํางานของ EM Ballมิใช่เป็นการบําบัดน้ำเสียโดยตรง แต่ใช้หลักการนําเอาจุลินทรีย์ชนิดดีมีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร( ของเสีย ซากพืชสัตว์ที่ไหลมากับน้ำ) จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำที่กําลังจะเน่าเสียหรือ ในน้ำเสีย สกัดกั้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย การใช้ EM Ballในที่น้ำเริ่ม จะเน่าเสียจะเห็นผลเร็วกว่าในน้ําที่เน่าเสียแล้ว

2. การผลิต EM Ball ที่จะช่วยปรับสภาพน้ำได้ต้องใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ

2.1 ใช้หัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์เข้มข้นชนิดดี มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน และกลุ่มที่ใช้ หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ นํามาผสมให้เจือจางในอัตราพอเหมาะเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญ

2.2 เลือกใช้สูตรและ ส่วนผสมในการปั้นขึ้นรูปที่มีสารอาหารน้อยที่สุดเพียงประทังชีวิตของจุลินทรีย์ชนิดดีให้พออยู่ได้ก่อนการนําไปใช้ งาน เนื่องจากมีสูตรและส่วนผสมในการผลิตหลากหลายและมีความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ห้ามใช้สูตรที่มีส่วนผสมกากน้ําตาลหรือมูลสัตว์ซึ่งมีสารอาหารสําหรับจุลินทรีย์มากเกินไป

2.3 EM Ball ที่ทําเสร็จแล้วไม่สามารถนําไปใช้ได้ทันที ต้องผึ่งลมไว้เป็นเวลา 2-3 วัน ห้ามตากแดดเป็นอันขาด

3. การใช้งาน EM Ballที่เหมาะสมต้องนําไปใช้เฉพาะพื้นที่มีสภาพน้ำท่วมขังหรือน้ําไม่ค่อยไหลเวียนและต้องใช้ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

EM Ballขนาดลูกเทนนิส 1 ลูก ใช้ได้สําหรับน้ำท่วมขัง 4-5 ลบ.ม.โดยจะ ยังไม่เห็นผลต่อสภาพในทันทีเพราะ EM Ballจะค่อยๆ ปลดปล่อยจุลินทรีย์ออกมาทํางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลประมาณ 7 วัน หากเร่งใส่ EM Ball จนเกินจํานวนที่กําหนดจะทําให้มีสารอาหารหลงเหลือในน้ำมากเกินไปและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพน้ำได้ ทั้งนี้ EM Ball ที่ผลิตเสร็จแล้วต้องนําไปใช้ภายใน 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.วิยดา กุนทีกาญจน์ (ปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา University of California, Davis) โทร. 087-715-6699 e-mail:viykun@gmail.com หรือ ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 02-719-1515 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ-ภาพประกอบจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Tags: , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

93 queries. 0.242 seconds. | Prasong theme by TaroRoot