PRASONG.COM เล่าข่าว...จากประสบการณ์ > การเมือง > เปิดตัวบริษัทปืนสไนเปอร์ในกองทัพ ฟันค้าอาวุธอื้อ 320 ล้าน

เปิดตัวบริษัทปืนสไนเปอร์ในกองทัพ ฟันค้าอาวุธอื้อ 320 ล้าน

เมื่อ: Saturday, August 18th, 2012 ไม่มีความคิดเห็น »
 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตในช่วงเหตุการณ์ พ.ค.2553

เปิดละเอียดข้อมูล“ปืนซุ่มยิง”ในกองทัพ ซื้อจากบ.ค้าอาวุธใหญ่นับสิบล้าน ศูนย์ฯต่อต้านก่อการร้ายสั่งช้อปฯ  คู่ค้าทบ.-ศรภ.-ทัพเรืออื้อ 320 ล้าน 

ไม่ว่ากรณีการเสียชีวิตของผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดจากฝีมือกองกำลังติดอาวุธ(กลุ่มชายชุดดำ) หรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่?

ข้อเท็จจริงที่ยากปฏิเสธก็คือหน่วยงานในกองทัพได้จัดซื้ออาวุธปืนและอุปกรณ์พิเศษโดยเฉพาะอาวุธปืนซุ่มยิง(สไนเปอร์) ในภารกิจทางทหารอยู่แล้ว

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  ตรวจสอบพบว่า  ในช่วงปี 2552 -2554  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จัดซื้ออาวุธปืนซุ่มยิ่งอย่างน้อย 3 ครั้ง

วันที่ 21 พ.ค. 2552 จัดซื้อปืนพลซุ่มยิง พร้อมอุปกรณ์ด้วยวงเงิน 7,656,000 บาท

วันที่ 6 ก.ค. 2554  จัดซื้อปืนซุ่มยิงขนาด .338 พร้อมอุปกรณ์ วงเงิน 2,240,000  บาท พร้อมกระสุนปืน ขนาด.338 จำนวน  4,500 นัด วงเงิน 1,336,500 บาท

วันที่  27 ก.ย. 2554  จัดซื้อปืนซุ่มยิงขนาด .50 ลูกเลื่อน วงเงิน 2,437,000 บาท

ทั้งหมดซื้อจากบริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด บริษัทนายหน้าค้าอาวุธหัวแถวของกองทัพ

ขณะเดียวกันจัดซื้อ กล้องตรวจการณ์ตาเดียวขยายสูงสำหรับติดซุ่มยิง  จากบริษัท บริษัท รอยัล อาร์มอรี  จำกัด (นายพีรพัฒน์ เหมพันธ์ ถือหุ้นใหญ่)  เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2554 วงเงิน  3,227,000 บาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด จดทะเบียน วันที่ 9 ตุลาคม 2517  ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่  5 ซอยสุขุมวิท 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  นายซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ นายซัตวินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ นางอัญณา สัจจเทพ  สัญชาติไทย นายกูรมัคซิงห์ สัจจเทพ  นางมินเดอร์กอร์ สัจจเทพ  นางนีร์มัลยิตกอร์ สัจจเทพ สัญชาติอินเดีย ร่วมกันถือหุ้น ผลประกอบการปี 2554  รายได้ 295,995,247 บาท  กำไรสุทธิ 7,781,008 บาท

นายซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ มีบริษัทในเครือข่ายธุรกิจ 8 บริษัททั้งธุรกิจโรงแรมและร้านขายปืน หจก. ไทยเนชั่นแนลการค้า ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  ตรวจสอบพบว่า  นอกจากปืนซุ่มยิง บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด เป็นผู้ขายอาวุธ และอุปกรณ์พิเศษ อื่นๆให้หน่วยงานในกองทัพตั้งแต่ 2548 -2554 อย่างน้อย 55 ครั้ง เป็นเงิน 320,410,230  บาท  (ดูตาราง)

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดซื้ออาวุธจากเอกชนรายอื่นๆอีกด้วย

การจัดซื้อจากบริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน่วยงาน รายการ วงเงิน  (บาท) วันจัดซื้อ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.ซื้อเครื่องจักรประกอบรวมประสุน 1 เครื่อง ยี่ห้อ แมเด็กซ์ รุ่น 2200 ประเทศสหรัฐ 2,500,000.00        23 ก.ย. 48
กรมราชองครักษ์
2.ซื้อขายอาวุธปืน

1,210,000.00

25 ธ.ค. 49

3.อาวุธปืนลูกโม่ 2 รายการ

1,334,500.00

21 ม.ค. 54

กองบัญชาการทหารสูงสุด(ศูนย์รักษาความปลอดภัย หรือ ศรภ.-ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายสากล)
4.ซื้อเครื่องเอกซเรย์โทรทัศน์วงจรปิดรุ่น FOXray II จำนวน 1 ชุด

1,850,000.00

26 ก.พ. 47

5.ซื้อเครื่อง X-Ray โทรทัศน์วงจรปิดแบบสายพานจำนวน 1เครื่อง

2,020,000.00

30 มิ.ย. 48

6.ซื้ออาวุธปืนพก 9 มม. 177 กระบอก

4,584,300.00

17 ส.ค. 49

7.ชุดเอ็กซเรย์สายพานขนาดเล็กฯ 1 เครื่อง

1,325,000.00

14 ก.ย. 50

8.ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 150 ตัว

5,520,000.00

22 ก.พ. 51

9.ซื้ออาวุธปืนพก จำนวน 2 รายการ

4,350,000.00

19 ก.ย. 51

10.ซื้อเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 1 รายการ

2,592,000.00

26 ก.ย. 51

11.ซื้อปืนยาวสนับสนุนทางยุทธวิธี จำนวน 2 รายการ

2,376,000.00

26 ก.ย. 51

12.ซื้อระเบิดขว้างแสง-เสียง จำนวน 2 รายการ

7,860,000.00

30 เม.ย. 52

13.ซื้อกระสุนปืนซ้อมรบ จำนวน 5 รายการ

5,160,000.00

21 พ.ค. 52

14.ซื้อปืนพลซุ่มยิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

7,656,000.00

21 พ.ค. 52

15.ซื้ออาวุธปืนลูกซองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

2,120,000.00

21 พ.ค. 52

16.ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการฝึกและการปฏิบัติการ จำนวน 2รายการ

2,370,000.00

29 พ.ค. 52

17.เครื่องตรวจและค้นหาวัตถุระเบิด จำนวน 1 รายการ

2,592,000.00

13 ก.ค. 52

18.ซื้อยุทโธปกรณ์ในการระงับการก่อความไม่สงบและการจราจล จำนวน 4 รายการ

8,396,800.00

31 มี.ค. 53

19.ซื้อระเบิดแสง-เสียง (2BANG)

1,116,000.00

12 ก.ค. 53

20.ซื้อปืนยิงลูกระเบิด ขนาด 40 ลบ.ม. ยี่ห้อ Milkorรุ่น MK 1L

2,460,000.00

26 ส.ค. 53

21.อาวุธปืนซุ่มยิงขนาด .338 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

2,240,000.00

6 ก.ค. 54

22.กระสุนปืน ขนาด0338 จำนวน 4500 นัด

1,336,500.00

6 ก.ค. 54

23.อาวุธปืนพกขนาด 9 มม. 1 รายการ

1,260,000.00

6 ก.ค. 54

24.เครื่องช่วยหายใจติดมอเตอร์สำหรับหน้ากากาป้องกัน จำนวน 1 รายการ

4,536,000.00

9 ก.ย. 54

25.ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีพร้อมเครื่องกรองและเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 รายการ

4,320,000.00

9 ก.ย. 54

26.ซื้อลูกระเบิดยิง 40 ม.ม. จำนวน 1000 ลูก

3,100,000.00

9 ก.ย. 54

กองทัพบก
27.ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถสายพานลำเลียงพล

2,527,200.00

31 พ.ค. 44

28.ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ รุ่น FM12

3,300,000.00

22 มี.ค. 45

29.ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถถังเบา 21 จำนวน 12 รายการ

1,729,250.00

11 ก.พ. 47

30.ซื้อชนวนกลเวลากระทบแตกไว ประกอบดินขยายการระเบิด

10,775,000.00

6 มิ.ย. 49

31.ซื้อพลุสะดุด

9,855,000.00

20 ก.ค. 49

32.ซื้อลูกระเบิดขว้างควันสีแดง

3,788,850.00

26 ก.ย. 49

33.ซื้อสิ่งอุปกรณ์พิเศษประกอบรวมกระสุน จำนวน 3 รายการ

5,580,000.00

29 ก.ย. 49

34.ซื้อลูกระเบิดขว้างควันสีแดง

1,685,050.00

15 มี.ค. 50

35.ซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์กลิ่นวัตถุระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์

1,379,000.00

5 ก.ค. 50

36.หัวกระสุนจำนวน 3 รายการ

6,306,800.00

28 ก.ย. 50

37.ลูกระเบิดขว้างสีต่างๆ และพลุสัญญาณพื้นดินร่มชนิดต่างๆ จำนวน 8 รายการ

19,954,020.00

27 มี.ค. 51

38.ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม.

19,942,400.00

15 พ.ค. 51

39.กระสุนปืนพกขนาด9×19มม.(อเมริกา)จำนวน 350,000 นัด

5,775,000.00

5 ส.ค. 51

40.ลูกระเบิดขว้างควันสีขาวเหลืองจำนวน 2 รายการ(เยอรมันนี)

4,125,888.00

10 ก.ย. 51

41.ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด รุ่น EOD9จำนวน 1 รายการ

22,455,000.00

25 ก.ย. 51

41.หน้ากากป้องกันสารเคมี -ชีวะบริเตน 1,400 หน้า

1,257,971.96

20 มี.ค. 52

43.ลูกระเบิดขว้างก๊าซน้ำตา จำนวน 5 รายการ

19,990,397.00

28 เม.ย. 52

44.ซื้อลูกระเบิดขว้างควันสีเขียว,ลูกระเบิดขว้างควันสีขาว,พลุสัญญาณพื้นดินร่มขาว และพลุสะดุด M49-A1

19,995,190.00

12 มิ.ย. 52

45.พลุสัญญาณพื้นดินร่มเขียว

2,743,200.00

24 มิ.ย. 52

46.พลุสัญญาณเครื่องบินดาวคู่แดง-แดงคู่เหลือง-เหลือง 2 รายการ

1,584,576.00

18 ก.ย. 52

47.เครื่องกรองอากาศชนิดกรองสารนิวเคลียร์ชีวะเคมีจำนวน 3,325 อัน

10,290,875.00

25 ส.ค. 53

48.ลูกระเบิดขว้างแก๊สน้ำตาประเภท 5 สายวิทยาศาสตร์จำนวน 5,000 ลูก

13,800,000.00

30 ส.ค. 53

49.พลุสัญญาณเครื่องบินดาวคู่แดง-แดง,เหลือง-เหลือง,เขียว-เขียวและพลุสัญญาณเครื่องบินดาวเดี่ยวแดง,เหลือง,เขียวฯ

19,937,160.00

30 ก.ย. 53

50.ลูกระเบิดยางยิงแก๊สน้ำตา ขนาด 38 ม.ม.จำนวน 2 รายการ

10,437,095.00

30 ก.ย. 53

51.พลุสัญญาณพื้นดินร่มเขียวผลิตภัณฑ์ของเยอรมันนีจำนวน 1,057 พลุ

2,531,515.00

30 ก.ย. 53

กองทัพเรือ
52.ซื้อขาย ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิดฯ รุ่น EOD-9 จำนวน 2 กล่อง ณ กรมสรรพาวุธฯ

5,009,345.79

19 ส.ค. 51

53.ซื้อขาย Bomb Disposal จากประเทศแคนาดา 2 ชุด

5,009,345.79

3 มี.ค. 52

54.จัดซื้อ SINGNAL ILLUM GROUND GREEN STAR PAPRACHUTEผลิตจากเยอรมัน

1,230,000.00

26 พ.ค. 54

55.ซื้อ ROCKET HAND FIRE ILLUM WHITE PAPRCHUTEผลิตจากเยอรมัน

1,230,000.00

26 พ.ค. 54

รวม

320,410,230  

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม

Tags: , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ

หนังสือ คำถามที่ ''ยิ่งลักษณ์'' ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้

วางแผงแล้ว !!

คำถามที่ "ยิ่งลักษณ์" ไม่กล้าตอบ และหนังสือ เรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
2.สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 3.โทรศัพท์: 081-634-7826 (คุณเล็ก)

Popular Posts

เปิดกรุพระ“การุณ โหสกุล”หลวงพ่อดังเพียบ ปั้นราคาองค์เดียว 8 ล้าน
เปิดกรุพระ“การุณ โหสกุล”หลวงพ่อดังเพียบ ปั้นราคาองค์เดียว 8 ล้าน...
: ค้นความจริงปมเงินง... 0 comment(s) | 149496 view(s) | by admin | posted on August 1, 2012
ด่วน!ตรวจแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล3ระดับ โดยTeam Group
ด่วน!ตรวจแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล3ระดับ โดยTeam Group...
: พื้นที่เสี่ยงระดับ ... 3 comment(s) | 76532 view(s) | by admin | posted on October 12, 2011

Tags